The Bridge Personality

pexels-ekaterina-bolovtsova-6077521

Een persoonlijkheidstest zoals The Bridge Personality test maakt het vinden van nieuwe werknemers eenvoudiger en helpt organisaties een effectiever personeelsbeleid te voeren.

De rol van persoonlijkheid binnen bedrijven

Er zijn twee redenen waarom persoonlijkheid een grote rol speelt op de werkvloer.

Wie we zijn, bepaalt wat we doen

Persoonlijkheid beïnvloedt onze prestaties. Dit komt omdat persoonlijkheid centraal staat in bijna alles wat we doen. Het is een unieke combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen die voor een groot deel bepaalt wie we zijn, hoe we onszelf zien, hoe we ons gedragen, hoe we reageren op moeilijke situaties en hoe we ons verhouden tot anderen.

Is er een match tussen organisatie en kandidaat?

Ook organisaties hebben een persoonlijkheid, in de vorm van een gedeelde bedrijfscultuur. Dat is een pakket met eigenschappen, normen en waarden, doelen en gedragingen die iedereen die onderdeel is van de organisatie bindt. Een organisatie kan bijvoorbeeld innovatief zijn of juist veel waarde hechten aan traditionele omgangsvormen. Iemand kan pas succesvol en duurzaam deel uitmaken van een organisatie als diegene goed past binnen de bedrijfscultuur.

Wat is The Bridge Personality?

The Bridge Personality is een persoonlijkheidstest die de persoonlijkheid van kandidaten of werknemers meet door verschillende psychologische persoonlijkheidsmodellen (die allemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn) te combineren. Naast de wetenschappelijke basis kenmerkt de test zich door de technische opzet: Er wordt een combinatie van algoritmes en Artifical Intelligence ingezet om te voorspellen of de test eerlijk wordt ingevuld en of de kandidaat geen sociaal wenselijke antwoorden geeft. Deze combinatie van wetenschap en techniek zorgt ervoor dat The Bridge Personality Test betrouwbaar is en bovendien één van de meest gebruikte persoonlijkheidstests is binnen bedrijven.

Rapportages

De resultaten van The Bridge Personality worden samengevat in verschillende rapportages die allemaal een ander aspect van persoonlijkheid uitlichten:

De verschillende rapportages:

 • Het Big Five persoonlijkheidsmodel
 • De 16 Jung persoonlijkheidstypes
 • Het 4 kleuren model
 • Salesrapport
 • Teamrapport
 • Combinaties of op maat gemaakte rapportages

5 redenen om The Bridge Personality te gebruiken

Er zijn meerdere redenen om als bedrijf een persoonlijkheidstest zoals The Bridge Personality in te zetten. Dit zijn de belangrijkste:

Getalenteerd personeel vinden

Goed personeel is een van de belangrijkste voorwaarden van succes. Het selectieproces is er dan ook op gericht om de meest getalenteerde kandidaten binnen te halen. Iets wat zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt makkelijker is gezegd dan gedaan.

Door een persoonlijkheidstest te gebruiken krijg je objectieve informatie waarmee je in een vroeg stadium de juiste kandidaten er tussenuit pikt. En niet alleen dat, een betrouwbare test brengt ook sneller eigenschappen naar boven die minder makkelijk in een gesprek zijn te achterhalen zoals iemands sterke of zwakke punten en drijfveren. Ook kan een kandidaat niet direct geschikt zijn voor de ene functie, maar wel prima een andere plaats krijgen binnen de organisatie. Met deze informatie wordt het makkelijker om de juiste kandidaat aan te nemen, maar verbetert ook de productiviteit en effectiviteit van de organisatie als geheel.

Stimuleren van groei en ontwikkeling

Organisaties besteden vaak meer tijd en resources in het vinden van de juiste mensen dan aan het behouden van personeel. Toch zou dat ook hoog op het prioriteitenlijstje moeten staan. Er zit namelijk een (flink) prijskaartje aan een hoog personeelsverloop. Uit cijfers blijkt dat dat het vervangen van een werknemer tot wel vier keer zoveel kost als het jaarsalaris.

Daarnaast is behoud van personeel een manier:

 • Om tijd te besparen
 • Waardevolle kennis en ervaring binnen de organisatie te houden
 • Continuïteit van de dienstverlening te waarborgen
 • De sfeer op de werkvloer goed te houden
 • Reputatiebehoud.

Voor veel werknemers is ontevredenheid en een gebrek aan motivatie een reden om van werkgever te wisselen. Iets wat hieraan ten grondslag ligt is een gebrek aan kansen en doorgroeimogelijkheden. Zeker voor nieuwe generaties zoals millennials en generatie Z. Voor hen is werk meer en meer iets om zich persoonlijk en professioneel mee te ontwikkelen.

Een persoonlijkheidstest is een eerste stap naar groei en ontwikkeling. Zo’n test zorgt voor meer zelfinzicht en geeft een goed beeld van wie een werknemer is, hoe iemand zich gedraagt en samenwerkt met anderen, wat unieke competenties zijn, wat belangrijke drijfveren en ambities zijn en waar kansen liggen voor verbetering. Op basis van de testresultaten kunnen doelen worden gesteld voor professionele en persoonlijke ontwikkeling zodat mensen kunnen doorgroeien naar een meer senior of leidinggevende functie.

Meer informatie krijgen over een kandidaat

Een CV is meestal de eerste kennismaking met een kandidaat. Hoewel de meeste recruiters een goed gevoel hebben voor het beoordelen van CV’s, geeft een persoonlijkheidstest net wat meer houvast. Een CV is een uitstekend middel om objectieve criteria te toetsen, maar er zijn dingen die je er niet aan kunt aflezen die wel veelzeggend zijn:

 • Werkhouding en professionaliteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Interpersoonlijke vaardigheden en samenwerking
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Emotionele stabiliteit en stressbestendigheid
 • Motivatie en ambitie

Selectieproces objectiever maken

Met een persoonlijkheidstest wordt de selectie objectiever. Want ook als HR-medewerkers of recruiter heb je onbewust last van vooroordelen. De eerste indruk die je van iemand hebt kan je bewust of onbewust in een bepaalde richting sturen en je beoordeling van een kandidaat beïnvloeden. Dit kan ervoor zorgen dat je de verkeerde mensen aanneemt, maar in het ergste geval ook tot discriminatie leiden. Iets om te vermijden.

Samenwerking verbeteren en teambuilding

In een team ontkom je er niet aan dat verschillende persoonlijkheden moeten samenwerken. De persoonlijkheid van ieder teamlid kan de dynamiek, de sfeer, de samenwerking en daarmee de prestaties van het team negatief of positief beïnvloeden. Het is dus van belang om een balans van verschillende persoonlijkheden binnen een team te hebben zodat ieders individuele kwaliteiten optimaal tot hun recht komen.

Een persoonlijkheidstest geeft aanknopingspunten voor het vormen van succesvolle en productieve teams. The Bridge Personality geeft inzicht in de verschillende persoonlijkheidstypes. Die kennis kweekt onderling begrip en empathie, verbetert de samenwerking en helpt bij het vermijden en het oplossen van conflicten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest